Kirchenfeiertag

Montag, 26. April 2021, (Woche 17)

Wo gilt dieser Feiertag?

Ort Typ Land Klasse
Srpska: Roman Catholic Religion BA kein Feiertag
Legende
1
gesetzlich anerkannter Feiertag
3
halber, gesetzlich anerkannter Feiertag
4
gesetzlich nicht anerkannter Feiertag
5
Ereignistag